Podmínky použití

Používání serveru sanitrans.cz nevyžaduje zadání žádných osobních údajů. V případě, že má návštěvník serveru zájem využít také některé speciální služby serveru www.sanitrans.cz, bude požádán o provedení jednoduché registrace, součástí které je také několik základních osobních informací, jejichž ochranu a možné využití blíže specifikují následující odstavce.

Některé údaje, poskytnuté při využívání serveru www.sanitrans.cz mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon). Společnost SANITRANS s.r.o. se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby osobní údaje uživatelů serveru www.sanitrans.cz ochránila.

Podle Zákona má každý uživatel, jenž poskytl osobní údaje, právo písemně požádat správce dat (společnost SANITRANS s.r.o.) o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává.