Převoz držitelů ZTP

ztp-slideshow

Převoz držitelů ZTP

Zajišťujeme ve vozidlech s bezbariérovým přístupem plnohodnotnou službu dopravy lidem s omezenými možnostmi pohybu tak, aby se mohli v plné míře zapojit do běžného života a zajistit jim tímto šanci na veškeré další služby jak zdravotní, tak kulturně společenské.Přepravu poskytujeme převážně v Opavě a jejím okolí, lze si však domluvit přepravu i v rámci celé České republiky.

Naše klienty vozíme nejčastěji do denních stacionářů pro děti se zdravotním či mentálním postižením, do domovů pro seniory, do chráněných dílen, do zdravotnických zařízení, do rehabilitačních center a lázní, na úřady, na běžná i odborná vyšetření k lékaři.